top of page

Individuální koučink

Katerina Zagdoun Serigraphy

O metodě
Individuální koučink je užitečný nástroj, jak si uklidit ve své hlavě a uklidnit své neposedné myšlenky. Pravidelná péče o svou mysl je důležitou prevencí v udržení si zdravého životního nastavení. Tato intenzivní myšlenková práce se snadněji dělá v doprovodu druhého člověka, v tomto případě zkušeného kouče, který vám bděle naslouchá a podporuje vás trefně mířenými otázkami v rozšíření vašeho pohledu na dané téma.

Na jakých principech individuální koučink funguje?
Své myšlenky dáváte do slov. Uvědomujete si k danému tématu více a ještě více. To, co bylo před chvílí zahlcující šmodrchanicí ve vaší hlavě se stává jednotlivými vlákny, která jsou v této formě uchopitelná a konkrétní. Díky rozhovoru s koučem objevujete své myšlenkové vzorce, pojmenováváte je a na základě tohoto poznání je pak můžete proměnit v tvořivé nové mechanismy. Staré nervové synapse mohou být nahrazeny novými funkčními. Vaše mysl se stává vaším parťákem, nalézáte svou vnitřní harmonii, jste spokojenější a vašem životě je efektivita. Oproti psychoterapii se v koučinkovém rozhovoru nehloubáte v minulosti. O minulost se opíráte jako o zkušenost, ze které si berete inspiraci, jak si přes aktuální situaci vytvořit svou novou spokojenou budoucnost.     

S čím nejčastěji přicházejí klienti na individuální koučink?
Témata jsou různorodá, od toho jak efektivněji nakládat se svým časem, přes úklid v domácnosti k zásadním životním změnám (vztahy, práce, škola, finance, zdraví). Často se stává, že klient přijde s konkrétním tématem a během rozhovoru se ukáže, že se pod povrchem skrývá ještě něco mnohem hlubšího, co se přihlásí o pozornost.

Pro koho je individuální koučink vhodný?
Pro kohokoliv, kdo chce převzít kormidlo své lodi.

Jak vypadá koučinkové setkání?
Můžeme se společně setkat v prostoru, na kterém se domluvíme (v pracovně či v kavárně). Můžeme sedět či jít společně na procházku do lesa či k vodě. Můžeme se setkat i v online prostředí. Každá možnost nabízí své výhody. Záleží na vás a vašich potřebách. Vaše myšlenky vám zachytím při rozhovoru na papír, který si po setkání odnesete.  
   

Jak vnímám individuální koučink já?

Práci s myšlenkami a směřování vlastní pozornosti konstruktivním směrem vnímám jako zásadní umění pro spokojený život dnešního člověka. Mým přáním je, aby se tato disciplína stala součástí vzdělávání už od dětského věku. Věřím, že práce s myslí v propojení s vědomým přístupem ke svému fyzickému tělu je klíčová pro naplněný život. Proces koučování je pro mě zejména o navázání důvěry mezi koučem a klientem, o respektu k jedinečnosti člověka. Díky citlivě formulovaným otázkám kouče a naslouchání nejen ušima si klient rozšiřuje své uvědomění nad tématem, kterým se zabývá. Kouč s bdělostí a vědomou přítomností drží klientův proud slov a pauz mezi nimi v jasně vymezených březích. Přesně tak, aby si klient dovolil odkrýt, uvědomit a pojmenovat své skutečné potřeby a konkrétní kroky k jejich realizaci.

bottom of page